powrót

Wdrożenie innowacyjnego systemu prania przemysłowego w firmie PRAWOL

Firma Prawol Alicja Wolska, Jerzy Wolski Spółka Jawna, zrealizowała w ramach działania 1.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 projekt inwestycyjny, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt polegał na rozszerzeniu oferty firmy o nowe, innowacyjne usługi przemysłowego prania higienicznego. Realizacja projektu polegała na wdrożeniu innowacyjnej linii produkcyjnej, dzięki której świadczone usługi stały się bardziej przyjazne dla środowiska, a produkt końcowy spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów branży hotelarskiej.
Dzięki realizacji projektu możemy zapewnić kompleksową obsługę klientów na najwyższym poziomie. Efektem realizacji projektu była rozbudowa przedsiębiorstwa Prawol w oparciu o najnowocześniejsze, dostępne na świecie technologie prania przemysłowego.

 Numer projektu: RPMA.01.05.00-14-123/08
 Tytuł projektu:  „Wdrożenie innowacyjnego systemu prania przemysłowego w firmie PRAWOL”
 Beneficjent:  „PRAWOL” Alicja Wolska, Jerzy Wolski Spółka Jawna
 Nazwa projektu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiêbiorczości na Mazowszu.
Nr działania: 01.05.00 – Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
 Całkowita wartość projektu: 4 542 749,30  PLN
 Kwota dofinansowania:  1 489 426,00 PLN
 Okres realizacji projektu:  07.11.2008 – 30.06.2010
Najlepsza pralnia w Polsce Ranking CINET 2020 »
Pierwsi w Polsce z PROTEX360 Ochrona przed SARS-CoV2 »