powrót

Subwencja finansowa PFR, dotacja EFRR

plansza informacyjna PFR pion lewa

Dotacja EFRR

Spółka PRAWOL uczestniczyła w projekcie w ramach programu POIR.00.00.00 „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”, działanie POIR.03.04.00. „Dotacja na kapitał obrotowy”.

Celem projektu było zapewnienie płynności finansowej Spółki. Planowanym efektem było utrzymanie działalności Spółki przez 3 miesiące. Wartość projektu wyniosła 217.763,34 Pln, z czego udział EFRR wynosił 100% tj. 217.763,34 PLN

DotacjaEFRR

 

 

 

Najlepsza pralnia w Polsce Ranking CINET 2020 »
Pierwsi w Polsce z PROTEX360 Ochrona przed SARS-CoV2 »